Υπηρεσίες Προώθησης

Έντυπη & Ηλεκτρονική Διαφήμιση

Προτείνουμε λύσεις για διαφήμιση και ενίσχυση του επιχειρηματικού προφίλ. Εισάγουμε νέες πρακτικές προώθησης, αυξάνοντας την προβολή της εταιρείας και των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών της. Εκμεταλλευόμαστε τις νέες τεχνολογίες και εισάγουμε σύγχρονες πρακτικές για την προώθηση των πλεονεκτημάτων κάθε επιχείρησης.

Η διαδικτυακή σας διαφήμιση είναι χρήσιμη ΓΙΑΤΙ:

 • Είναι οικονομική

 • Επιδεικνύει υψηλή αποτελεσματικότητα στην προσέγγιση των αγορών-στόχων

 • Είναι μετρήσιμη.

0123456789001234567890

Προτείνουμε λύσεις διαφήμισης και ενίσχυσης του προφίλ της επιχείρησης.

0123456789001234567890

Εισάγουμε νέες πρακτικές προώθησης, αυξάνοντας την αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της.

0123456789001234567890

Εκμεταλλευόμαστε τις νέες τεχνολογίες και εισάγουμε σύγχρονες πρακτικές προώθησης των πλεονεκτημάτων της κάθε επιχείρησης.

admin1

Σχεδιασμός

 • Λογότυπου
 • Πινακίδας
 • Διαφημιστικών Φυλλαδίων & Αφισών
 • Επαγγελματικών Οδηγών & καρτών

Υπηρεσίες Προώθησης

 • Βελτιστοποίηση & καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης
 • Google Adwords
 • Facebook page
 • Twitter page
 • Blog
 • Ενημερωτικά δελτία (newsletters) & αποστολή τους

Υπηρεσίες Διαφήμισης

 • Ηλεκτρονική & Έντυπη Διαφήμιση
 • Εταιρικό Προφίλ
 • online marketing
 • Ηλεκτρονική καμπάνια διαφήμισης
 • Τεχνικές βελτιστοποίησης ιστοσελίδων
 • Ενημερωτικά δελτία (newsletters)