ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

https://www.thinkid.gr/wp-content/uploads/2022/10/espa-2021-2027-se-poious-tomeis-katanomi-poroi-ependyseis-20-dis.jpg

Προγράμματα ΕΣΠΑ

https://www.thinkid.gr/wp-content/uploads/2022/03/spec-1-ekat.evro-gia-to-programma-agrotikis-anaptyxis-medet.jpg

Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

leader

Προγράμματα LEADER

https://www.thinkid.gr/wp-content/uploads/2022/03/anaptyjiakos428x192.png

Επενδυτικός Νόμος

Υλοποιούμε ένα σημαντικό αριθμό έργων σε όλους τους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας

Κλάδοι Τουρισμού | Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου | Αγροτικού Τομέα | Μεταποίησης | Εστίασης | Παροχής Υπηρεσιών κλπ.

Δράσεις Γυναικείας Επιχειρηματικότητας | Ανέργων | Υπό Σύσταση | Νέες & Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Η εταιρεία μας, έχει υποστηρίξει την υποψηφιότητα αλλά και την υλοποίηση, ενός μεγάλου αριθμού επιχειρηματικών σχεδίων σε όλη την Ελλάδα.

Προτείναμε επιχειρηματικές επενδύσεις, μας εμπιστεύθηκε ένας μεγάλος αριθμός νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων. Υλοποιούμε ένα σημαντικό αριθμό έργων σε όλους τους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας, όπως του Τουρισμού, του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, του Αγροτικού Τομέα, της Μεταποίησης, της Εστίασης, της Παροχής Υπηρεσιών κλπ.

Δράσεις Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, για Ανέργους, για Αγρότες, για Υπό Σύσταση, Νέες & Υφιστάμενες Επιχειρήσης, υλοποιούνται και συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός Περιβάλλοντος Καινοτομίας, Εξωστρέφειας & Ανταγωνιστικότητας.

Ο νέος κύκλος του ΕΣΠΑ 2014-2020, εγγυάται ότι οι επαγγελματικές ευκαιρίες το επόμενο διάστημα στην Ελλάδα θα αυξηθούν και ένας μεγάλος αριθμός επενδύσεων θα υλοποιηθεί.

Σας προσφέρουμε

01
Σχεδιασμός-Ανάλυση Επένδυσης
02
Υποστήριξη-Ενημέρωση
03
Σύνταξη & Παρακολούθηση Επιχειρηματικού Σχεδίου