Κλεονίκου 5, Ναύπακτος 30300
2634 306751 | 6972 090209
banner
Επιδοτήσεις21 Σεπτεμβρίου 2021by BoldThemes2

Παράταση / 1η Τροποποίηση της δράσης “Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία”

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with clickthroughs. Holisticly predominate extensible testing procedures for reliable supply chains. Dramatically engage top-line web services vis-a-vis cutting-edge deliverables.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για την 15/10/2021. Η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης

σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε  20.000.000 ΕΥΡΩ. Η Δράση χρηματοδοτείται από  πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης κατανέμεται στις οριζόμενες στο κεφ. 5 της αναλυτικής πρόσκλησης κατηγορίες δικαιούχων ως εξής:

 • Δικαιούχοι κατηγορίας Α: 15% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης
 • Δικαιούχοι κατηγορίας Β1, Β2, Β3: 85% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης

Εφόσον για μία κατηγορία δικαιούχων δεν εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, το υπόλοιπο θα κατανεμηθεί στην άλλη κατηγορία δικαιούχων.

Στο πλαίσιο της Δράσης χορηγείται μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση στις επιλέξιμες Επιχειρήσεις της πρόσκλησης όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 της αναλυτικής πρόσκλησης, με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19 και η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με:

 • 500 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Α
 • 1.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β1
 • 3.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β2
 • 5.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β3
 • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 09/08/2021 13:00
 • Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 15/10/2021 15:00

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

2 comments

 • Esta Reinger

  25 Ιανουαρίου 2018 at 09:35

  Est nisi est dolores quisquam. Dolor ducimus molestias sunt delectus. Dicta rerum in expedita quo repellendus dolorum itaque qui. Porro tempore repellendus consequatur voluptas.

  Reply

 • Dr. Jaquelin McDermott IV

  25 Ιανουαρίου 2018 at 09:35

  Voluptatum a eos culpa vitae numquam non quia quae. Est expedita sunt accusamus ea. Corrupti vel veniam quis et molestiae sint.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *