Κλεονίκου 5, Ναύπακτος 30300
2634 306751 | 6972 090209
banner

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση

Quickly coordinate e-business applications through revolutionary catalysts for change. Seamlessly underwhelm optimal testing procedures processes. Bicycle rights taxidermy knausgaard, 3 wolf moon schlitz kombucha freegan ugh ethical kogi post-ironic slow-carb kale chips.

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων

 Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον τριακοσίων τριάντα έξι (336) επενδυτικών σχεδίων δημόσιας δαπάνης 15.089.489,91 ευρώ. Με την τροποποίηση της Απόφασης τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια ανέρχονται σε χίλια πεντακόσια έντεκα (1.511). Η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 61.115.658,55 ευρώ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση Εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *