Διαφήμιση Επιχειρήσεων

Έντυπη & ηλεκτρονική διαφήμιση - Υπηρεσίες προώθησης

Προτείνουμε λύσεις διαφήμισης και ενίσχυσης του προφίλ της επιχείρησης. Εισάγουμε νέες πρακτικές προώθησης, αυξάνοντας την αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της.

Σχεδιασμός

 • Λογότυπου
 • Πινακίδας
 • Διαφημιστικών Φυλλαδίων & Αφισών
 • Επαγγελματικών Οδηγών & καρτών

 

Εκμεταλλευόμαστε τις νέες τεχνολογίες και εισάγουμε σύγχρονες πρακτικές προώθησης των πλεονεκτημάτων της κάθε επιχείρησης.

Η online διαφήμιση είναι οικονομική, εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα προσέγγισης των αγορών-στόχων, είναι μετρήσιμη.

Υπηρεσίες προώθησης

 • Βελτιστοποίηση & καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης
 • Google Adwords
 • Facebook page
 • Twitter page
 • Blog
 • Ενημερωτικά δελτία (newsletters) & αποστολή τους

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

 • Ηλεκτρονική & Έντυπη Διαφήμιση
 • Εταιρικό Προφίλ
 • online marketing
 • Ηλεκτρονική καμπάνια διαφήμισης
 • Τεχνικές βελτιστοποίησης ιστοσελίδων
 • Ενημερωτικά δελτία (newsletters)