Κλεονίκου 5, Ναύπακτος 30300
2634 306751 | 6972 090209
banner

Παράταση / Τροποποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Holistically pontificate installed base portals after maintainable products. Phosfluorescently engage worldwide methodologies with technology. Keeping your eye on the ball while performing a deep dive on the start-up mentality to derive convergence on cross-platform integration.

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής επενδυτικών προτάσεων στην 10/12/2021

για το  το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ.

Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ χρηματοδοτείται από δυο Επιχειρησιακά Προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, και απευθύνεται στους  παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:

• αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7

• μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν, πρέπει να βρίσκονται εντός της επιλέξιμης περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος Αιτωλίας η οποία είναι η παρακάτω:

 • Ο Δήμος ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Ναυπάκτου, Αφροξυλιάς, Βελβίνας, Βομβοκούς, Δάφνης, Λυγιάς, Μαμουλάδας, Ξηροπήγαδου, Σκάλας, Αντιρρίου, Μακρυνείας, Μολυκρείου, Άνω Βασιλικής, Βασιλικής, Γαβρολίμνης, Γαλατά, Καλαβρούζης)
 • Ο Δήμος Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Μεσολογγίου, Αγίου Θωμά, Ελληνικών, Ευηνοχωρίου, Μουσουρων, Ρετσινών, Αιτωλικού, Αγίου Ηλία, Στάμνας, Χρυσοβεργίου, Νεοχωρίου Μεσολογγίου, Γουριάς, Κατοχής, Λεσινίου, Μάστρου, Αστακού)
 • Ο Δήμος ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (Αστακού).

Η  Πρόσκληση περιλαμβάνει επιλεγμένους ΚΑΔ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πρόσκλησης) και τις ακόλουθες δράσεις:

Α)   Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα.

Β)   Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

και τροποποιήθηκε στα ακόλουθα σημεία:

 • Η καταληκτική ημερομηνία υποβολών προτάσεων παρατείνεται από 05/11/2021 στην 10/12/2021 (και ώρα 15:00).
 • Στα οικονομικά στοιχεία της Πρόσκλησης έγινε τροποποίηση της προκηρυσσόμενης  Δημόσιας Δαπάνης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας – ΕΤΘΑ & Εθνικοί πόροι – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, από  1.146.260€ σε 1.096.260€  που είναι το ορθό.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής πρόσκλησης.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ:  3/09/2021, ώρα: 13:00

Share

One comment

 • Percy Christiansen

  25 Ιανουαρίου 2018 at 09:35

  Occaecati veritatis amet aut totam voluptates. Ea dolorem est facere. Voluptatum maiores animi totam at.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *