Κλεονίκου 5, Ναύπακτος 30300
2634 306751 | 6972 090209
banner

Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα

Energistically scale future-proof core competencies vis-a-vis impactful experiences. Dramatically synthesize integrated schemas with networks. aking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail. Keeping your eye on the ball while performing a deep dive.

H δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ως βασικό στόχο την παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,

που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά, η  δράση περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές επιλογές – στόχους :

α) Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός.

Αφορά στον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την εισαγωγή καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Στα κριτήρια αξιολόγησης δίδεται έμφαση στον καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα καθώς και στον εξωστρεφή προσανατολισμό.

β) Ψηφιακή Βιομηχανία.

Αφορά την ανταπόκριση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιακοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Αναμένεται επίσης να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην διεθνή παρουσία των Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας.

γ) Ενεργειακή αποτελεσματικότητα

Αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και την προετοιμασία για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα  κατανάλωσης ενέργειας των διεργασιών παραγωγής αλλά και των προϊόντων τους.

Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες ΜμΕ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII της πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι για τις επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14  του Καν (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις για αρχική επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με:

 • τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης τη διαφοροποίηση της παραγωγής για νέα προϊόντα υφιστάμενης εγκατάστασης που δεν έχουν παραχθεί άλλη φορά στην εγκατάσταση
 • τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει εάν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν έχει σχέση με τον πωλητή, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα που θα ασκείται με τη χρήση των αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού δεν είναι ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν στην επιχειρηματική εγκατάσταση πριν την αγορά.

Υποβολή

 • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 06/10/2020
 • Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 14/04/2021 15:00

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

3 comments

 • Dorris Johnson

  25 Ιανουαρίου 2018 at 09:32

  Nam saepe qui aut eligendi. Voluptatibus dolor dolores omnis dolorum nihil. Pariatur dolorem iste est consequatur est modi. Quia iure iste rerum velit sed autem.

  Possimus ut consequatur veritatis voluptatem qui. Et et occaecati et corporis minus fugit nostrum. Ratione ab omnis et totam. Accusantium hic dignissimos cum autem saepe. Adipisci sed tempore et ut voluptatem.

  Reply

 • Prof. Dan Walker

  25 Ιανουαρίου 2018 at 09:35

  Voluptates ea voluptatum voluptatem distinctio. Hic laudantium ea autem vero nostrum officia totam totam. Repudiandae sint omnis consequatur non sequi ipsa ratione. Sequi ipsa voluptas veniam ut impedit numquam. Est mollitia tempore maiores quaerat asperiores aut rem.

  Reply

 • Kavon King

  25 Ιανουαρίου 2018 at 09:35

  Accusamus enim a rerum veniam modi sint. Eos officiis et illo harum voluptate eligendi. Quo atque nesciunt consequatur in iusto neque fugiat. Ipsam ut quidem similique sit qui est eligendi cum.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *