Λογισμικό i-projects

I-PROJECTS

Το λογισμικό i-projects, αποτελεί ένα πρότυπο εργαλείο απομακρυσμένης διαχείρισης έργων.
Απευθύνεται σε Φορείς του Δημοσίου και σε ελεύθερους επαγγελματίες / Εταιρείες που έχουν την ανάγκη αξιοποίησης μιας καινοτόμας ψηφιακής πλατφόρμας σε ένα cloud περιβάλλον.

Ενισχύει τον εξωστρεφή χαρακτήρα των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Μειώνεται η πολυπλοκότητα και οι χρόνοι απόκλισης και ο χρήστης αξιοποιεί ένα απόλυτα διαδραστικό περιβάλλον εξ αποστάσεως.

Πεδίο Εφαρμογής:

Το Λογισμικό i-projects απευθύνεται σε:

 • Δήμους/Φορείς Δημοσίου
 • Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Αρχιτέκτονες
 • Εργολάβους
 • Γεωπόνους
 • Συμβουλευτικές Εταιρίες
 • Real Estate
 • Κατασκευαστικές Εταιρίες κτλ.

Τι προσφέρει

Με την χρήση του λογισμικού i-projects, τόσο οι δημόσιοι Φορείς όσο και οι επαγγελματίες, έχουν την δυνατότητα να:

 • ελέγχουν την πορεία των τιμολογίων που αφορούν τα έργα
 • βλέπουν την πρόοδο των εργασιών ανα προμηθευτή
 • είναι σε επικοινωνία με τους προμηθευτές
 • ελέγχουν τον προϋπολογισμό των έργων
 • βλέπουν τα έργα που τους αφορούν μέσα από έναν διαδραστικό χάρτη
 • κάνουν ανάλυση δεδομένων ανά έργο (π.χ. παιδικές χαρές -> έλεγχος, επιδιορθώσεις, αναγκαίες μετατροπές)
 • λαμβάνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από διαφορετικά σημεία κλπ.

Το έργο μας